Status certificate de conformitate
Informatii eliberare Certificate de Conformitate
Informatii cu privire la ridicarea certificatelor de conformitate de la sediul DSPMB din str. Avrig nr 72-74, Bucuresti:

1. Certificatele de conformitate se pot ridica:
- personal in baza cartii de identitate in original + copie;
- prin imputernicit, cu procura notariala/avocatiala in original + cartea de identitate a persoanei imputernicite (original + copie)

2. Program eliberare certificate de conformitate:
LUNI-MIERCURI: 12:00 – 14:00
Documentele necesare pentru Certificatul de Conformitate se gasesc in cererea tip, care se poate descarca aici:
- Cerere medic – medicina generala
- Cerere medic – stomatolog
- Cerere farmacist
Pentru a verifica stadiul dosarului, vă rugăm să introduceți numarul de înregistrare si data dosarului

Numar înregistrare:
Data:

Înregistrat DSPMB
Înaintat M.S.*
Disponibil pentru ridicare
*M.S. = Ministerul Sănătății